Xe liên tỉnh

* Đi khứ hồi lượt về giảm đến 70% (tùy quãng đường)

* Lái xe an toàn. Đón đúng giờ, đúng điểm

Giá: Liên hệ (xe 4 chỗ)

Giá: Liên hệ (xe 7 chỗ)

Giá: Liên hệ (xe 9 chỗ)

Giá: Liên hệ (xe 16 chỗ)

Giá: Liên hệ (xe 29 chỗ)

Giá: Liên hệ (xe 45 chỗ)